MatsBvLT1

Vad är hållbart ledarskap…

Jag har idag fullt fokus på “Vad är hållbart ledarskap...” Mitt engagemang, och det jag har att berätta om och dela med mig av, kan ni ta del av i någon av mina Memoryföreläsningar. Mer om detta på nya hemsidan.

Innehållet i korthet blir:

HÅLLBART LEDARSKAP

- i praktiken...

Under16 år praktiserade jag värderingsbaserat ledarskap i en holistisk organisation där jag utvecklade och tilllämpade min syn på grunden för att få människor att ta ansvar, känna empati och civilkurage. Detta genom tät information och målorienterad utbildning om den så viktiga helhessynen (KASAM).

FRÅN MUSKELKRAFT TILL HJÄRNKRAFT

Har vi en urtidshjärna i en välfärdskropp?

Vi lever i en värld som den ser ut NU och måste anpassa oss därefter. Etik, moral och empati är grunden i föreläsningen.
Denna värdering bör genomsyra både vår profession och privatliv anser jag!

MOVE!

-från original till kopia...

Vi efterliknar gärna andra människor, istället för känslan att ledas av vår egen inre kompass och insikt.

MEMORYFÖRELÄSNING

En unik dialogföreläsning, byggd på metaforbilder om ledarskap. Detta är också framfört och resonerat kring i de tre böcker jag har skrivit om bl a ledarskap. Innehållet i dessa, liksom i föreläsningen, kretsar kring våra attityder och beteenden i vår samvaro.

Upplägget gör att deltagarna på det här sättet blir mycket mer engagerade och uppmärksamma.

De blir delaktiga i föreläsningen!

Med vänlig hälsning!

Mats Birgersson

VÄLKOMMEN MED EN FÖRFRÅGAN
Vill du köpa mitt bokpaket? Anmäl ditt intresse.
Boka en föreläsning? Begär offert.
Vill ni ha mina referenser så skickar jag gärna dem!

Här mina kontaktuppgifter:
Mats Birgersson
Hantverksvägen 6
355 73 Gemla
Tel: 0706-10 71 69
info@matsbirgersson.se

Jag är inte en robot.

MatsBvLT1